Teren i mapy:

Etap I - Góra OstraTeren pierwszego dnia zawodów obejmuje północne stoki góry Ostrej (925 m n.p.m.).
Ostra to szczyt górski w Beskidzie Wyspowym, tworzący pasmo górskie o przebiegu równoleżnikowym. Ma zalesiony wierzchołek. Potoki spływające z Ostrej uchodzą do Jastrzębnika lub potoku Stara Wieś.
Wśród turystów można spotkać się także z określeniem Pasmo Ostrej – dla grzbietu górskiego rozciągającego się równoleżnikowo od Przełęczy Słopnickiej, poprzez Cichoń (929 m n.p.m.), Przełęcz Ostra-Cichoń, Ostrą (szczyt), Jeżową Wodę (888 m n.p.m.), Okowaniec (805 m n.p.m.), Skiełek (746 m n.p.m.) i opadającego stromymi zboczami do Kotliny Sądeckiej. Ciekawostką jest fakt, że najwyższą kulminacją w tym paśmie jest Cichoń, a nie Ostra, od którego wzięło nazwę całe pasmo. Grzbietem pasma (w większości zalesionym) poprowadzony został szlak zielony. Znajdują się na nim nieliczne widokowe polany (np. Jeżowa Woda). Dosyć natomiast rozległa jest panorama widokowa z południowych zboczy Ostrej (powyżej przełęczy Ostra-Cichoń), poniżej lasu. Widać stąd (od lewej): Radziejową, Dzwonkówkę, Kicznię, potężny Masyw Modyni, Gorc, Turbacz i Wielki Wierch.

Południowa część terenu zawodów jest silnie poprzecinana jarami, niektóre z nich mają znaczną głębokość. Sieć dróg jest raczej uboga. Przebieżność lasu bardzo dobra w części zachodniej i słaba w części wschodniej – występuje tam młody, nasadzeniowy las. W kilku miejscach występuje płożąca się roślinność (niskie jeżyny) utrudniająca bieg. Tymczasowe drogi zwózkowe (po pracach leśnych) są oznaczone symbolem przecinki. Teren znany jest częściowo z Mistrzostw Polski na dystansie klasycznym w roku 2006 i Limanowa Cup 2006.

Centrum zawodów zlokalizowane będzie w Ośrodku Wypoczynkowym "Pod Ostrą" w Starej Wsi (7km od centrum Limanowej w kierunku na Kamienicę).

Poniżej fragmenty starej mapy charakteryzujące teren zawodów:

współrzędne centrum zawodów: N49°39'17.17" E20°23'31.62"
mapa: 2006-38-1327-MŁP " Ostra Góra 924 m"
mapa w indeksie map na stronie PZOS
mapa w indeksie map na stronie WorldOfO

Etap II - Góra PaproćTeren drugiego dnia zawodów obejmuje praktycznie całą zalesioną część góry Paproć (645 m n.p.m.) oraz fragment miejscowości Tymbark wraz z jego rynkiem.
Paproć to szczyt górski w Beskidzie Wyspowym. Wzniesienie z wyrównanym szczytem w formie obszernego płaskowyżu, położone między Tymbarkiem i Łososiną Górną od północy a drogą 28 z Mszany Dolnej do Limanowej od południa. Mimo niedużej wysokości, z otwartych polan na szczycie Paproci oryginalne i rozległe panoramy na Beskid Wyspowy. Panorama widokowa (w kierunku od wschodu na zachód) obejmuje Kostrzę, Pasierbiecką Górę wraz z Kamionną, Pasmo Łososińskie, Ostrą, Cichoń, Przełęcz Słopnicką, Mogielicę, Łopień, Ćwilin, Przełęcz Gruszowiec i Śnieżnicę, jak również rozłożone w dolinach i na stokach gór miejscowości: Łososina Górna, Pasierbiec, Laskowa, Limanowa, Słopnice, Dobra, Tymbark.
Od strony Łososiny Górnej prowadzi na szczyt Paproci droga asfaltowa (miejscami bardzo stroma). Na szczycie wznosi się Krzyż Milenijny upamiętniający 2000 lat chrześcijaństwa, a także Kaplica pw. Królowej Beskidów. Na szczycie jest także tablica informacyjna dla turystów, duży parking i ławki.

Góra Paproć z każdej strony ma dosyć strome zbocza. Na północnych zbaczach jest kilka strumieni, z których część płynie w jarach. Sieć dróg w terenie jest gęsta. Praktycznie cały las jest dobrze przebieżny, gęstwiny występują w niewielkich skupiskach. W niektórych miejscach występują paprocie, jagody, lub jeżyny. Na tym terenie nigdy nie odbywały się zawody rangi krajowej - jedynymi rozgrywanymi tutaj zawodami były niektóre edycje Pucharu Tymbarku.

Centrum zawodów zlokalizowane będzie nieopodal szczytu góry Paproć, obok krzyża milenijnego.

Poniżej fragmenty starej mapy charakteryzujące teren zawodów:

współrzędne centrum zawodów: N49°43'52.95" E20°21'14.99"
mapa: 2004-60-1215-MŁP "Paproć"
mapa w indeksie map na stronie PZOS
mapa w indeksie map na stronie WorldOfO


Zdjęcia z terenu zawodów:


Etap III - Góra ZęzówTeren trzeciego dnia zawodów obejmuje południowe stoki góry Zęzów (705 m n.p.m.) i fragment miejscowości Tymbark wraz z stadionem klubu KS Tymbark.
Zęzów to  wzniesienie w Beskidzie Wyspowym, w paśmie Zęzowa. Jest to niewielkie i niskie pasmo o równoleżnikowym przebiegu, wznoszące się w widłach Łososiny i jej dopływu – potoku Bednarka. Głębokie doliny tych cieków wodnych oddzielają go od innych wzniesień Beskidu Wyspowego. W kierunku od zachodu na wschód wyróżnia się w nim wierzchołki: Grojec (638 m), Stronica (606 m), Stronia zwana też Kaczą Górą (664 m) i Zęzów (692 m). Pomiędzy Stronią a Zęzowem znajduje się płytka przełęcz. Różne mapy podają różną wysokość Zęzowa; według mapy Compass jest to 705 m, według mapy Geoportalu 693 m.
Przez Zęzów przebiega granica między czterema miejscowościami. Stoki południowe należą do Tymbarku, wschodnie do Piekiełka, północne do Rupniowa, zaś tereny po zachodniej stronie należą do miejscowości Podłopień. Zęzów jest w dużym stopniu zalesiony, ale dolną część stoków zajmują pola uprawne i zabudowania tych miejscowości. W najbardziej łagodnych stokach wschodnich pola uprawne i zabudowania podchodzą niemal pod sam szczyt Zęzowa. Również grzbiet po wschodniej stronie szczytu Zęzowa jest bezleśny. Znajduje się tutaj kilkudomowe osiedle Zęzów należące do Tymbarku. Bezleśny jest również obszar podchodzący od doliny Łososiny aż pod samą przełęcz pomiędzy Stronią a Zęzowem. Obszar przełęczy i południowe stoki pod nią zajmują pola uprawne i nieużytki osiedla Dudówka należącego do miejscowości Podłopień. Z przełęczy tej, jak również z osiedla Zęzów rozciągają się szerokie panoramy widokowe. We wschodnim i południowym kierunku widoczne są nie tylko wzniesienia Beskidu Wyspowego, ale również Beskid Sądecki, Magura Spiska i Tatry.
Masyw Zęzowa przecięty jest głębokimi jarami kilku potoków uchodzących do Łososiny i Bednarki. W szczególnie stromych stokach południowych nad miejscowością Tymbark, poniżej znajdującego się na grzbiecie osiedla Zęzów, a po zachodniej stronie spływającego spod niego do Łososiny potoku, znajduje się duże kamienne osuwisko. Jest to jedno z największych osuwisk skalnych w całym Beskidzie Wyspowym, będące dużą atrakcją geoturystyczną. W masywie Zęzowie jest jeszcze więcej takich geologicznych atrakcji. Poniżej osiedla Kopana Droga (na granicy z Piekiełkiem) rzeka Łososina podmywając jego brzegi odsłoniła dużą część stoku. W odsłonięciu tym obserwować można pofałdowane warstwy fliszu karpackiego budującego Beskid Wyspowy. W zalesionym grzbiecie między szczytem Zęzowa a przełęczą pod Stronią znajduje się rów grzbietowy pochodzenia tektonicznego. Procesy osuwiskowe są tutaj czynne również obecnie. Ich efektem, jak również silnej erozji (przyspieszonej dużą stromością stoków) jest nie tylko wielkie kamienne osuwisko, ale również osunięcia ziemne i spotykane w lesie duże skały pozostałe po tych osunięciach. Gleba na stromych stokach jest bardzo płytka, lub brak jej zupełnie i w wielu miejscach są to tylko rumowiska kamienne. W lasach Zęzowa licznie stale przebywają sarny i inne zwierzęta.

Teren na którym będą odbywać się zawody można podzielić ze względu zalesienia na dwie części: zachodnia część to jeden duży fragment leśny, natomiast wschodnią część mapy zajmują nieduże fragmenty lasu poprzedzielane łąkami - na niektórych polach znajdują się zabudowania. Teren jest górzysty, zbocza są trochę mniej strome niż na górze Paproć, ale w dalszym ciągu strome. Część terenu charakteryzuje mniej urozmaicona rzeźba natomiast jest kilka miejsc z ciekawym ukształtowaniem. Występuje tutaj las mieszany z przewagą drzew liściastych. Przebieżność terenu w większości jest bardzo dobra. W terenie nie występują obszary o bardzo złej przebieżności. W terenie występuje bogata sieć dróg i ścieżek. Na tym terenie nigdy nie odbywały się zawody rangi krajowej - jedynymi rozgrywanymi tutaj zawodami były I edycja Limanowa Cup (2002 r.) i niektóre edycje Pucharu Tymbarku.

Centrum zawodów zlokalizowane będzie na stadionie klubu KS Tymbark.

Poniżej fragmenty starej mapy charakteryzujące teren zawodów:

współrzędne centrum zawodów: N49°44'12.4" E20°19'25.72"
mapa: 2002-24-979-MŁP "Piekiełko"
mapa w indeksie map na stronie PZOS
mapa w indeksie map na stronie WorldOfO
mapa: 2007 "Tymbark"
mapa w indeksie map na stronie WorldOfO


Zdjęcia z terenu zawodów:


 

Panorama Beskidu Wyspowego: link